Educational Publisher

Increase readership with AI-powered readability classification

With prestigious funding awards from Google and the Dutch government for its impact on literacy and learning, you can be assured of professional service and support when partnering with Wizenoze. It is widely recognised that pitching text at the appropriate reading level is vital to engaging learners and improving overall educational outcomes. Yet maintaining high standards in doing so is time-consuming and costly to manage.

Through leveraging our technology, you can enhance the early drafting and redrafting process considerably. Wizenoze allows you to increase the speed of content production without negatively affecting the editing process.

With products powered by Wizenoze readability engine, leave behind other one-level-fits-all publishing systems and deliver custom published material tailored to individual reading level abilities.

The Web for Classrooms

The largest curated and safe-for-school collection of online content available in the world today.  The Web for Classrooms is comprehensively indexed by reading level. It can be uniquely extended, tailored and branded to include your own material.

The Web for Classrooms

Wizenoze Editor

A web-based text editor enabling teachers to check the reading level of their copy in real time.  Wizenoze Editor provides useful improvement suggestions based specifically on the actual target reading age the copy is intended for, a feature that no other readability editor offers today.

Read more…

Wizenoze Readability Scan

Page Scan

A web tool that enables writers to analyse the reading level of any web page or text in seconds to ensure that content is on target. Page scan is available as web app or browser extension.

Document Scan

A bulk readability analysis service which scans your entire back catalogue materials including websites, PDFs and Word documents.

Readability API

An extensive suite of APIs which enable integration of our readability classification engine into any of your existing software tools.

Read more…

Van Dijk Educatie

Van Dijk Educatie offers The Web for Classrooms in Etalage, their educational platform where teachers can find additional teaching material for their students.

Van Dijk Educatie is part of The Learning Network. “Because of our entrepreneurial character and our central position as a supplier of educational material in the Netherlands, we are an accelerator for innovation in the educational sector.”
Hans van der Windt – CEO, The Learning Network

 

ZuluConnect

ZuluConnect offers access to the Web for Classrooms by integrating the collection in their online learning platform.

ZuluConnect is a product of de Rolf groep. It’s an innovative learning platform and winner of the Dutch IPON award in the category “Organisation of Learning”.

 

Kliksafe

Kliksafe is a Dutch filtering company that offers a white-labeled version of The Web for Classrooms to their customers. By this integration, their customers have access to a safe, but also to a relevant internet.

Kliksafe’s mission: “We want to be the best provider for a safe internet in The Netherlands. Professional and innovative. This is our mission: everyone safe online.”

 

HKA

HKA integrated The Web for Classrooms in their “WISE” product suite to resell it to all Dutch libraries that work with their products. Students that visit these libraries can use The Web for Classrooms for free within these libraries to search for relevant and readable information online.

HKA develops, implements and maintains IT systems for libraries, and educational and cultural organizations in the Netherlands. HKA is part of OCLC, a worldwide non-profit library partnership that offers shared technology and unique research programs to libraries all over the world.

 

De Kindertelefoon

The Dutch Child Helpline is a telephonic aid for children up to 18 years old, that want to have a conversation about any topic of their own choosing. It is a free service through which they can get information, advice or support from one of the 500 professionals and/or from their own peers. The goal is to increase the children’s own empowerment and for them to experience being taken seriously so that they can learn how to trust their own instincts and grow up to be an active member of society. That’s why, the Dutch Child Helpline integrated The Web for Classrooms in their online help platform, to offer children relevant and reliable online information and also to empower their independent online information skills.

Kurio

The Web for Classrooms is offered as a standard application on the Kurio tablets. These tablets are designed for children in which parents can safeguard their virtual and online experiences.

Kurio is part of KD group, a global company with presence in Europe, Asia, North America and beyond, where it sells, markets and distributes its products. KD group has more than 20 years of experience developing interactive toys and technology for kids of all ages.

 

APS IT diensten

APS IT-diensten is our partner for reselling The Web for Classrooms to Dutch primary schools.

APS IT-diensten represents the interests of primary education in the field of ICT and education. They offer low-cost licenses and software to primary schools, they make connections between ICT and the practice in education and they provide customized advice.

SLB diensten

SLB diensten is our partner for reselling The Web for Classrooms to Dutch secondary and vocational schools.

SLB diensten is the intermediary between secondary and vocational education and the software industry in the Netherlands.

SIMgroep

SIMgroep is a leading partner for reselling our editor Wizenote to Dutch governmental organisations.

SIMgroep supports governmental organisations with managing their online services. They make online business with the government easier for millions of Dutch citizens.

Waarom je niet meer tegen je leerlingen kunt zeggen, “Google het maar”

Natuurlijk is het onrealistisch om kinderen en tieners niet meer om te laten gaan met zoekmachines zoals Google en Bing. Dergelijke websites zijn immers de toegang tot alles wat de wereld te bieden heeft; van social media, tot het spelen van spelletjes, van het kijken van video’s, tot het kopen van leuke kleding, gadgets of wat ze ook nodig hebben tegenwoordig. Maar hebben kinderen dit allemaal nodig onder schooltijd, of wanneer ze huiswerk aan het maken zijn? Waarschijnlijk niet. Daarom wil ik in deze blog graag uitleggen waarom ik vind dat “Google het maar” niet zomaar gezegd moet worden tegen leerlingen als zij online naar informatie moeten zoeken voor hun schoolwerk. In een officieel rapport uit 2015 staat dat 60% van Nederlandse middelbare scholieren Google gebruikt om informatie te vinden voor huiswerkopdrachten [1]. In de Verenigde Staten ligt dit percentage zelfs nog hoger, blijkt uit een onderzoeksrapport. 94% van de leerkrachten die mee hebben gedaan aan het desbetreffende onderzoek zijn van mening dat hun studenten “heel waarschijnlijk” Google of een andere zoekmachine gebruiken voor een gemiddelde onderzoeksopdracht [2]. Maar wat is nou precies het probleem?

De donkere kant van Google

Ik wil niet teveel praten over de “horrors” van YouTube, maar ik kan het ook niet onbesproken laten. Het internet is zo enorm gegroeid de afgelopen jaren maar dit komt niet alleen door menselijke inspanningen. Op YouTube wordt een groot deel van de video’s namelijk gemaakt en bekeken door bots en zijn het zelfs deze bots die op veel van de filmpjes reageren. James Bridle heeft een diepe duik genomen in de donkere kant van Google en YouTube, en maakt duidelijk aan de lezer dat er iets verschrikkelijk mis is op het internet [3]. Uit Bridle’s artikel komt heel duidelijk naar voren waarom YouTube als oplossing maar liefst 10.000 nieuwe contentmedewerkers zou moeten aangenomen in 2018 [4]. Je hebt nou eenmaal zoveel mensen nodig om de bots te kunnen verslaan om met name je (jongere) klanten te kunnen beschermen tegen ongepaste content.

Betrouwbaarheid van content

Laten we maar zeggen (of hopen) dat we de gebruikers, ten minste de jonge kinderen, kunnen beschermen tegen de ongepaste dingen op het internet door middel van safety filters of software zoals Google Family Link. Maar alle informatie die wél door de filters heen komt of wordt geclassificeerd als geschikte content, is ook niet per definitie betrouwbaar. Het grootste probleem is dat het de meerderheid van de mensen niet interesseert of een rapport wel of niet waar is [5]. Het is nou eenmaal heel menselijk om alles wat je ziet of leest gewoon aan te nemen, met name online. Dit probleem is helaas nog groter onder kinderen en tieners.

Als deze gebruikers het belang niet inzien om de betrouwbaarheid van online informatie te moeten beoordelen, dan is het bijna onmogelijk om ze te leren hoe ze dit zelf kunnen doen. In zijn artikel, “Hoe je kinderen moet leren om informatie online kritisch te beoordelen”, doet W. Ian O’Bryne een poging om aan kinderen uit te leggen hoe dit werkt [6]. Maar wat er voor mij meer uitspringt, is hoe moeilijk dit blijkbaar wordt gevonden door kinderen en tieners. Natuurlijk moeten ze dit leren en voorbereid worden op wat er later op school, tijdens college, of in het dagelijkse leven kan gebeuren, maar we kunnen niet van ze verwachten dat ze de betrouwbaarheid van websites altijd goed kunnen inschatten als ze online aan het browsen zijn.

Leesbaarheid van content

Vroeger, toen het internet er nog niet was, haalden kinderen informatie gewoon uit tekstboeken waarvan de betrouwbaarheid al was vastgesteld door bijvoorbeeld de uitgeverij. Ook waren de teksten in deze boeken geschreven voor een bepaald leesniveau. Maar toen kwam het internet de klas in, en plotseling was het normaal om de beoordeling van informatie over te laten aan de leerlingen zelf. Ook lijkt het tegenwoordig normaal om leerlingen stof te laten lezen en begrijpen, die helemaal niet voor hun leeftijd of leesniveau geschreven is. Op het internet is de meerderheid van de content geschreven voor leesniveaus van studenten aan het einde van de middelbare school [7]. Het is alsof we een 10-jarige het boek “De ontdekking van de hemel” laten lezen.

Hoe Google leerlingen afleidt van hun onderzoek

Een andere reden waarom “Googelen” niet de beste oplossing is voor het zoeken naar informatie in het klaslokaal, wordt aan het licht gebracht in het rapport “Hoe tieners onderzoek doen in de digitale wereld” van de Pew Research Center [2]. Volgens een survey, waarin meer dan 2,000 basis- en middelbare school leerkrachten hebben meegedaan, betekent “opzoeken” voor veel leerlingen tegenwoordig hetzelfde als “Googelen”. Als gevolg, is het doen van onderzoek veranderd van “een relatief langzaam proces van intellectuele nieuwsgierigheid en ontdekkingen, naar een snel, kortdurige opdracht waarin net genoeg informatie wordt verzameld om een opdracht te kunnen uitvoeren”. Leerkrachten die mee hebben gedaan aan dit onderzoek vinden dat “de nieuwe zoektechnologieën leerlingen eerder afleiden dan dat het ze academisch bevordert.”

Deze afleiding begint al op erg jonge leeftijd, namelijk als kinderen Google gaan gebruiken voor schoolwerk. Binnen vijf minuten na het geven van een informatieve opdracht zijn ze allemaal YouTube filmpjes aan het kijken, welke (hopelijk) met het onderwerp van de opdracht te maken hebben.

Wat is het alternatief?

Er is waarschijnlijk geen betere plaats om je zoekopdracht op het internet te beginnen dan in een grote zoekmachine zoals Google, Bing of Yahoo. Dit geldt voor zowel transactionele zoekopdrachten, waarbij men op zoek is om iets te kopen, als voor zoekopdrachten waarbij er genavigeerd wordt naar specifieke websites zoals Facebook, Minecraft, Zalando of Amazon, etc. Dit is echter niet het geval voor informatieve zoekopdrachten, die nodig zijn voor het maken van schoolwerk of tijdens onderzoeksprojecten. Leerlingen worden dan constant afgeleid door de commerciële troep en bovendien zijn hun eigen vaardigheden om de relevantie of betrouwbaarheid van webcontent te beoordelen nog niet goed genoeg ontwikkeld. Nog erger, het interesseert ze niks. En daar bovenop komt ook nog eens dat de meerderheid van de content vaak veel te moeilijk is om te lezen of te begrijpen voor leerlingen.

Het geven van informatievaardigheden moet daarom worden geprioriteerd in de curricula van basis- en middelbare scholen. Tegelijkertijd kun je niet tegen leerlingen blijven zeggen dat ze het maar even moeten “Googelen” als ze op zoek zijn naar informatie online. Leerlingen moeten worden begeleid zodat zij ook gebruik gaan maken van andere middelen zoals online databases en academische stukken. Een alternatief is dat ze ondersteund worden door gebruik te maken van handmatig gecureerde content collecties, zoals Web for Classrooms, waarin alleen betrouwbare, informatieve websites worden geselecteerd die bovendien passen bij het leesniveau van de individuele leerling.

Bronnen

[1] mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/Kennisnet_Monitor_Jeugd_en_media_2015.pdf
[2] www.pewinternet.org/2012/11/01/how-teens-do-research-in-the-digital-world/
[3] medium.com/@jamesbridle/something-is-wrong-on-the-internet-c39c471271d2
[4] techcrunch.com/2017/12/05/youtube-promises-to-increase-content-moderation-staff-to-over-10k-in-2018/?utm_medium=TCnewsletter
[5] gigaom.com/2015/02/11/the-viral-content-problem-many-people-dont-care-whether-its-true/
[6] mediashift.org/2017/08/how-to-teach-children-to-critically-evaluate-information-online/
[7] www.wizenoze.com/2018/04/23/the-readability-gap/

hannaHanna Jochmann

Specialist digitaal zoekgedrag van kinderen en product owner bij WizeNoze, gepromoveerd op een onderzoek naar zoekgedrag van kinderen en het effect van typen web design op het gedrag van kinderen. In haar rol als product owner schakelt Hanna steeds tussen de behoeften en wensen van de eindgebruikers en de prioriteiten voor het developers team.

Stichting Praktijkleren

Stichting Praktijkleren integrates our content collection in “Praktijkwijzer”. This practical guide is a website that provides usable tools for professional training purposes to support teachers and students in their learning process.

Stichting Praktijkleren supports Dutch Vocational Colleges by developing teaching and exam material for vocational education. They do this for the following sectors: Business Services, Safety & Craftsmanship, ICT and Commerce sectors of secondary vocational education.

Consortium Beroepsonderwijs

The Consortium is integrating our collection of high quality, online content to Digibib, their library for online learning resources. Their learning resources will be enriched with publicly available, contemporary content which is normally hard to find for students on the internet.

The Consortium for Vocational Education is a Dutch collaboration of 40 Vocational Colleges, approx. 200 pre-vocational secondary schools and a growing number of training organizations within the sectors. The Consortium works from the principle for, by and with professionals from vocational education, and uses the following quality criteria: involvement of the work field, assurance by the education inspectorate, support from training teams, research, analysis and sustainability.

 

 

 

 

 

Waarom WizeNoze in de Disrupt 100 staat

WizeNoze is het enige Nederlandse bedrijf in de Disrupt 100 van 2018, de lijst van de honderd ondernemingen die bestaande markten opschudden of nieuwe markten creëren. Waarom eigenlijk?

Sprout.nl

Wizenoze stopt met de iOS app van Jouwzoekmachine.nl

Omdat de meeste gebruikers van Jouwzoekmachine de voorkeur geven aan het gebruik van de webversie van Jouwzoekmachine.nl, hebben we besloten na de zomer te stoppen met de iOS app van Jouwzoekmachine. Staat de app nog op jouw iPhone of iPad, dan kun je de komende weken nog gebruik maken van de app. Daarnaast kan iedereen Jouwzoekmachine gewoon blijven gebruiken via een internetbrowser. 

Neem een abonnement op Jouwzoekmachine.nl

Een abonnement voor Jouwzoekmachine kost 9,95 per jaar. Scholen kunnen een speciaal schoolabonnement nemen via APS IT diensten voor het PO en via SLB diensten voor het VO. Maak je gebruik van de app vanuit een bibliotheek, als media coach of vanuit een andere soort organisatie, neem dan contact met ons op via sales@wizenoze.com.

Jouwzoekmachine.nl toevoegen aan je startscherm

  • Open Jouwzoekmachine.nl in iOS Safari
  • Tik op het deel-icon in de navigatiebalk (vierkant met pijl omhoog)
  • Veeg in de onderste rij van het deelmenu naar links of rechts
  • Tik op de optie ‘Zet op beginscherm’
  • iOS gaat aan de slag en maakt een snel-koppeling op je startscherm.

 

 

Contact Us

E-mail

Name

Organization

Your Message

 

Pin It on Pinterest

Share This