Onze missie

Wij willen de online wereld toegankelijk maken voor kinderen, jongeren, laaggeletterden, tweedetaal-leerders en ouderen. Zodat iedereen gelijke kansen heeft op toegang tot leesbare en betrouwbare informatie op zijn eigen niveau.

We hebben hiervoor twee oplossingen bedacht.

  • Onze content editor WizeNote helpt bij het checken en schrijven van begrijpelijke teksten op vijf leesniveaus.
  • JouwZoekmachine.nl helpt bij het vinden van begrijpelijke en betrouwbare informatie op vijf leesniveaus.

Op internet is veel te weinig bruikbare informatie te vinden, die geschreven is voor lagere leesniveaus. Daarom hebben wij WizeNote ontwikkeld. Hiermee kan je een moeilijke tekst eenvoudig aanpassen en omzetten naar een tekst voor een lager leesniveau. De vertaaltechnologie geeft automatisch verbetersuggesties voor een eenvoudigere structuur en adviseert een simpelere woordkeus.

JouwZoekmachine.nl zorgt ervoor dat kinderen en jongeren geschikte en relevante informatie aangeboden krijgen op hun eigen niveau. Van de basisschool tot aan het MBO. JouwZoekmachine.nl is de eerste zoekmachine ter wereld die rekening houdt met het leesniveau van de gebruiker. Inmiddels zijn er meer dan een miljoen zorgvuldig geselecteerde webpagina’s toegevoegd. Deze zoektechnologie wordt ook geïntegreerd in de websites van bedrijven en organisaties.

Deze technologie is het resultaat van jaren academisch onderzoek op het gebied van Information Retrieval, Natural Language Processing en Machine Learning.

Share This