Het AD zegt dat maar liefst vier op de tien Nederlanders de troonrede te ingewikkeld vinden, bij de miljoenennota is dat zelfs ruim de helft. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van SNS. Wij denken dat dit nog een te voorzichtige schatting is van de werkelijkheid en checkten de leesbaarheid van de troonrede met Wizenote. 

Rob Doeve, directeur van Taalcentrum-VU, zegt in een interview met de NOS over de troonrede van vandaag: “Het is natuurlijk een mal tekstgenre, maar in het genre is deze tekst best wel acceptabel. Het is wat leesbaarder dan andere jaren. Dat komt mede door de gemiddelde zinslengte. Vorig jaar was dat 17,6 woorden, dit jaar is het 16,2. Dat gaat echt heel erg de goede kant op.” Natuurlijk zijn wij benieuwd hoe begrijpelijk de troonrede is volgens onze technologie. Daarom checkten we de troonrede in Wizenote.

Nu.nl

Volgens onze leesbaarheidsanalyse is de troonrede geschreven op taalniveau C1-C2. De meeste Nederlanders lezen moeiteloos teksten op taalniveau B1. Dat is vergelijkbaar met het taalniveau van een kind dat van de basisschool komt. Ongeveer 60% van de bevolking komt niet verder dan taalniveau B1. Dat zou betekenen dat waarschijnlijk zelfs zes op de tien Nederlanders moeite heeft met het lezen en begrijpen van de troonrede.

Wat maakt de troonrede zo moeilijk?

Bij het testen van de leesbaarheid van de troonrede in Wizenote ten opzichte van taalniveau B1 blijkt dat de tekst vooral moeilijk is vanwege de vele lange en complexe zinnen. De helft (52 van de 105) van de zinnen is te lang en/of te ingewikkeld. De meest complexe zin uit de troonrede van vandaag bevat een tangconstructie:

Onlangs hebben alle betrokken landen besloten dat de volgende stap, de strafrechtelijke vervolging en berechting van de daders, zal plaatsvinden in Nederland.” 

Ook het aantal passieve zinnen is vrij hoog met 14% van het totaal aantal zinnen. Een voorbeeld van een passieve zin in de troonrede is: Zo moeten de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs worden verankerd in een stevig Europees klimaat- en energiebeleid.”
Wie moet de afspraken verankeren? Dat is niet duidelijk door de passieve formulering van deze zin. 

Het aantal moeilijke woorden valt met 6% van het totaal aantal woorden in de tekst erg mee. Het zijn dus niet zo zeer de moeilijke woorden die de troonrede moeilijk maken, maar vooral de lengte van de zinnen en de complexiteit van de zinsbouw.

Wizenote helpt!

Wat zou het mooi zijn als de speech writers van de minister-president volgend jaar de tekst van de troonrede zouden checken met Wizenote. De tool geeft aan welke zinnen het meest complex zijn en welke zinnen actief geformuleerd kunnen worden. Door de te lange, te complexe en passieve zinnen aan te passen, zou de tekst in mum van tijd begrijpelijker worden voor een groot deel van de Nederlanders.

Leesbaarheidsanalyse van de troonrede in Wizenote

hannaHanna Jochmann

Specialist digitaal zoekgedrag van kinderen en product owner bij WizeNoze, gepromoveerd op een onderzoek naar zoekgedrag van kinderen en het effect van typen web design op het gedrag van kinderen. In haar rol als product owner schakelt Hanna steeds tussen de behoeften en wensen van de eindgebruikers en de prioriteiten voor het developers team.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!