Aantrekkelijk schrijven is de grootste uitdaging voor marketeers en andere zakelijke schrijvers. Hoe zorg je ervoor dat je lezer geboeid is en blijft? Google maar eens op “aantrekkelijk schrijven” en de taaladviesbureaus slaan je meteen met hun 5, 6, of 7 tips om de oren over hoe je een aantrekkelijke tekst schrijft.

Als je deze tips bekijkt, valt al gauw op dat het veelal neerkomt op de leesbaarheid van je tekst. Hoe makkelijk kan jouw doelgroep de tekst lezen en begrijpen? Want als jouw lezer je tekst niet meteen begrijpt, haakt hij af. Verwarde lezers hebben geen neiging tot actie nemen. Ze klikken niet op links, ze kopen niks, ze doen niks. Dat is slecht voor je business.

Lees in deze blog waarom begrijpelijk schrijven zo belangrijk is en bekijk tips over hoe je een tekst begrijpelijk en leesbaar maakt.

man-1246277

De meeste zakelijke teksten zijn te moeilijk

In de praktijk blijkt begrijpelijk schrijven erg moeilijk voor zakelijke schrijvers. Onze schatting – op basis van vele leesbaarheidsscans – is dat 75% van de zakelijke teksten worden  geschreven op taalniveau C1. Dit taalniveau is te vergelijken met het niveau van scholieren in de bovenbouw van HAVO/VWO. Voor maar liefst 60% van de Nederlanders is dit taalniveau te hoog gegrepen.

Begrijpelijke teksten zorgen voor minder telefoongesprekken

Ook als je geen marketing teksten schrijft, moeten je teksten wel begrijpelijk zijn. Want als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis werkt, bij de belastingdienst of bij een gemeentelijke instelling en mensen begrijpen je brieven of folders niet, dan gaan ze naar een balie of de helpdesk bellen. Dat betekent dat je extra kosten moet maken, dat je kunt voorkomen met het schrijven van heldere, begrijpelijke teksten.

Ja, maar mijn lezers zijn hoogopgeleid…

Je kunt je natuurlijk afvragen of dit ook geldt voor jouw hoogopgeleide klanten, maar ook hooggeletterde lezers geven de voorkeur aan teksten die gemakkelijk te lezen zijn. Zeker als ze de tekst op hun mobiel lezen (Lambermont, 2016). De Nielsen Norman groep voerde een onderzoek uit waarbij zij de website van een groot farmaceutisch bedrijf herschreven ten behoeve van laaggeletterde lezers. Daarna testten ze de leesbaarheid van de oude en de nieuwe versie bij zowel laaggeletterde als hooggeletterde lezers. Wat bleek, ook de hooggeletterde lezers hadden extreem meer baat bij de herschreven versie van de website. Zowel qua succes in het uitvoeren van een taak als qua tevredenheid over de website (Nielsen, 2005).

Hoe maak ik mijn teksten beter leesbaar?

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat iedereen baat heeft bij begrijpelijke teksten. Maar de grote vraag die dan nog open staat: hoe doe ik dat dan?

Allereerst moeten we onderscheid maken tussen twee typen leesbaarheid; inhoudelijk schrijven en typografie. Voor beide soorten heb ik de volgende tips voor je op een rij gezet met dank aan de vele online aanbieders van rijtjes met tips voor het ‘aantrekkelijk’ en ‘begrijpelijk’ schrijven van teksten.

“Voor maar liefst 60% van de bevolking zijn de meeste zakelijke teksten te moeilijk geschreven.”

Tips voor begrijpelijk schrijven

 • Schrijf korte zinnen. Breek lange zinnen in tweeën, zodat de lezer ook even op adem kan komen.
 • Schrijf één boodschap per zin.
 • Schrijf korte alinea’s. Probeer het aantal zinnen te beperken tot vijf regels.
 • Gebruik een heldere structuur per alinea, zet de kern vooraan.
 • Gebruik tussenkopjes.Op die manier kunnen mensen je tekst gemakkelijk scannen en het werkt ook erg goed voor zoekmachine-optimalisatie.
 • Gebruik lijstjes voor opsommingen. Ook dat soort lijstjes kunnen mensen gemakkelijk scannen.
 • Gebruik witregels.
 • Gebruik simpele woorden.
 • Gebruik structuuraanduiders, zoals verbindingswoorden.
 • Vermijd naamwoordstijl (bijvoorbeeld: “Ik ben goed in het schrijven van een blog.”)
 • Gebruik actieve taal in plaats van passieve formuleringen (Bijv. “Ik schrijf een blog” in plaats van “Er werd een blog geschreven”)
 • Vermijd tangconstructies. Een tangconstructie is een zinsconstructie waarbij woorden die bij elkaar horen, ver uit elkaar staan en een groot deel van de zin daarmee als een tang omsluiten.
 • Voeg beeld toe aan je tekst, want een beeld zegt meer dan duizend woorden.
 • Schrijf foutloos.

Tips voor leesbare typografie

De definitie van typografie volgens Wikipedia is “de kunst van het vormgeven, zetten en drukken van tekst, zowel voor functionele als esthetische doeleinden”. Een ‘functioneel doel’ van typografie is dat de tekst goed leesbaar is.

 • Test het lettertype dat je gebruikt. Leest het fijn? Het kan een groot verschil maken voor klanten of ze blijven hangen of wegklikken wanneer een lettertype niet fijn leest. Je kunt het beste gebruik maken van een schreefloos lettertype. Het lettertype ‘Arial’ met een grootte van 12 punten geeft over het algemeen het beste resultaat. Bekijk de afbeelding hieronder voor andere populaire schreefloze lettertypen.
 • Zorg dat de lettergrootte groot genoeg is. Alles kleiner dan 12 punten is lastig te lezen.
 • Bedenk goed waar je afbeeldingen plaatst. Teksten onder plaatjes worden vier keer zo vaak gelezen als gewone tekst.
 • Maak gebruik van marges en witregels. Deze zorgen ervoor dat de pagina er makkelijker leesbaar oogt.

Sans serif fonts

Bron: http://www.digitalmarketer.com/split-tests-that-boost-conversions/

Onze tip: laat technologie je van dienst zijn

Met behulp van de tool WizeNote wordt het nog makkelijker om bovenstaande tips op te volgen. WizeNote markeert automatisch te lange zinnen, moeilijke woorden en passieve zinnen. Ook geeft de tool suggesties voor eenvoudiger taalgebruik. Daarnaast toont WizeNote de verbindingswoorden in je tekst, zodat je meteen weet of je meer verbindingswoorden zou moeten gebruiken voor een heldere tekst. Probeer WizeNote nu 30 dagen gratis en ontdek zelf het gemak van begrijpelijk schrijven met behulp van WizeNote.

hannaHanna Jochmann

Specialist Child-Computer Interaction - PhD

Specialist digitaal zoekgedrag van kinderen en product owner bij WizeNoze, gepromoveerd op een onderzoek naar zoekgedrag van kinderen en het effect van typen web design op het gedrag van kinderen. In haar rol als product owner schakelt Hanna steeds tussen de behoeften en wensen van de eindgebruikers en de prioriteiten voor het developers team.

E-mail: hanna@wizenoze.com

Linkedin

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!