Help je ons het internet voor kinderen te verbeteren? Ga naar de leesbaarheidstest en bekijk hoe goed je bent in het beoordelen van de leesbaarheid van een tekst. De test duurt ongeveer 5 minuten. Je kunt zo vaak meedoen als je wilt.

Waarom doen we dit?

Teksten voor kinderen zijn vaak voorzien van een indicatie van de beoogde doelgroep. Uitgevers gebruiken daarvoor leesbaarheidsmaten als AVI en CLIB, geven aan voor welk onderwijsniveau een boek geschikt is (bijv groep 6 of VMBO 1), of geven een leeftijdsindicatie. Maar hoe goed zijn deze aanduidingen eigenlijk? Zijn alle AVI M5 boeken even geschikt voor kinderen in groep 5? En boeken die volgens de uitgever geschikt zijn voor 7 tot 10 jarigen, zijn die niet te moeilijk voor veel 7 jarigen, of te makkelijk voor sommige 10 jarigen? Bij WizeNoze zijn we benieuwd naar de accuratesse van deze labels. Wat als een andere redacteur de tekst beoordeeld zou hebben, zou die hetzelfde label geven? Om uit te zoeken in welke mate mensen het eens zijn met de aan teksten toegekende labels hebben we een kleine test ontwikkeld. We zijn benieuwd naar de mening van experts uit het veld (educatieve uitgevers, onderwijzers, bibliothecarissen), maar ook naar de mening van de leek.

De test

In de test vragen we je een aantal tekstfragmenten te beoordelen. Bij elk fragment kun je aangeven voor welke leeftijdsgroep het geschikt is. Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen kinderen van dezelfde leeftijd, maar we vragen je uit te gaan van het gemiddelde kind. Vooraf willen we graag van je weten wie je bent en of je professioneel bezig bent met teksten voor kinderen. We gebruiken de informatie alleen voor dit onderzoek. Na afloop laten we je zien hoe goed je scoort: hoe vaak was je het eens met de oorspronkelijke labels. Je mag zo vaak meedoen als je wilt.

Jouw Resultaat WizeNoze Assessor Agreement

Aan het eind van de test zie je voor welke teksten je het eens en oneens was met de auteur.

Wat leren we hiervan?

Met de verzamelde data berekenen we de gemiddelde overeenstemming tussen beoordelaars. Hoe vaak zijn twee onafhankelijke beoordelaars het met elkaar eens over de moeilijkheid van een tekst. Dit is van belang voor de classificatietools die WizeNoze ontwikkelt. Onze classifier doet ook mee aan de test en zal automatisch de teksten beoordelen. We zijn benieuwd hoe goed onze classifier is in vergelijking met professionals en in vergelijking met de leek. Ook willen we graag weten wat de maximaal haalbare score voor de classifier is. Het resultaat gebruiken wij om kinderen nog betere leeftijdsspecifieke content te bieden.

Help je mee?

Ga naar de leesbaarheidstest en bekijk hoe vaak je het eens bent met de door de uitgevers toegekende moeilijkheidslabels. Je ziet direct jouw eigen resultaten. De test duurt ongeveer 5 minuten. Je kunt zo vaak meedoen als je wilt. Wil je weten wat wij er van geleerd hebben? Hou dan deze blog in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief. Binnenkort publiceren we hier onze bevindingen.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!