“Er is hoge nood voor een beter educatief internet”, dat schrijft Diane Janknegt in haar opiniestuk voor de TechTalks @nrclive.

NRClive.nl

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!