Hoe verbeter je de leesbaarheid van jouw website, blog of nieuwsbrief? Hier zijn 4 tips voor begrijpelijk schrijven die ik verderop in dit artikel uitgebreider zal bespreken:

 1. Maak je punt snel.
 2. Hou je tekst bondig.
 3. Gebruik begrijpelijke taal.
 4. En schrijf leesbare zinnen.

Maar waarom zou je jouw teksten begrijpelijker maken? Begrijpelijke teksten zijn beter voor jouw klant. En daarom ook voor jou. Als klanten jou sneller begrijpen, kost hen dat minder tijd. Bovendien nemen ze minder contact met je op met vragen. Dat scheelt weer kosten.

Hoeveel zin heeft het om je teksten te vereenvoudigen? Best veel. 60 procent van volwassenen in Nederland leest op de top van hun kunnen op het gemiddelde B1 niveau. En begrijpelijk schrijven is niet alleen belangrijk voor de gemiddelde Nederlander. Ook hoogopgeleiden begrijpen leesbare tekst simpelweg beter. 

Zo moet het dus niet. Te lange en te moeilijke woorden gebruiken. Hieronder vier tips voor begrijpelijk schrijven. 

1. Maak je punt snel

Laat de lezer niet wachten. Zet de belangrijkste punten vooraan. Zo maak je jouw punt snel:

 • Zet de hoofdzaken vooraan in de tekst.
 • Plaats het belangrijkste punt van een alinea vooraan.
 • Zet de kern van een zin aan het begin.

2. Hou je tekst bondig

Vermoei jouw lezer niet met onnodig veel tekst. De lezer haakt hierdoor af. Zo hou je het kort:

 • Verwijder tekst die niks toevoegt.
 • Schrijf korte alinea’s. Gebruik maximaal 5 à 6 zinnen per alinea.
 • Houd zinnen kort.
 • Gebruik kortere woorden met dezelfde betekenis.

3. Gebruik begrijpelijke taal

Moeilijke taal gebruiken lijkt intelligent. Maar dit klopt niet. Gebruik ingewikkelde taal alleen als je niet anders kan. Zo houd je jouw taalgebruik eenvoudig:

 • Gebruik simpele woorden. Leg moeilijke woorden uit. Geef voorbeelden.
 • Vermijd de naamwoordstijl. Dan gebruik je werkwoorden als zelfstandig naamwoord.
 • Gebruik actieve taal. Passieve taal is ingewikkelder. Niet goed: “Er werd door mij een leesbare tekst geschreven”. Beter is “Ik schreef een leesbare tekst”.
 • Schrijf foutloos.

4. Schrijf leesbare zinnen

Te lange of te moeilijke zinnen leiden af. Zo maak je jouw zinnen leesbaarder:

 • Splits te lange zinnen in tweeën.
 • Geef één boodschap per zin.
 • Vermijd tangconstructies. Gekoppelde woorden staan dan ver uit elkaar. Bijvoorbeeld: “Dit is een te lange, uit 12 woorden bestaande, zin met tangconstructie.”
 • Gebruik woorden die structuur aanduiden. Denk aan woorden zoals “hiermee” en “maar”.

Heb je nog meer tips voor begrijpelijk schrijven? Reageer onderaan de pagina! 

Wil je hulp bij begrijpelijk schrijven?

Voor het schrijven van deze tekst heb ik de WizeNote leesbare tekst editor gebruikt. Deze tool helpt je met het begrijpelijker maken van tekst. De tool herkent te lange zinnen. Of geeft suggesties voor moeilijke woorden. En WizeNoze biedt nog meer hulpmiddelen voor leesbare teksten:

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!