Privacy Verklaring

Wij zijn Wizenoze. Wij nemen jouw privacy zeer serieus en wij zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken

Om jouw privacy te waarborgen, handelt Wizenoze altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Op deze pagina staat het Privacy Statement van Wizenoze. Dat is een verklaring over hoe we met jouw privacy omgaan. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 

Wie is Wizenoze?

Wizenoze is een organisatie die zich inzet voor een beter internet voor kinderen en jongeren. Kinderen zijn op steeds jongere leeftijd actief op het internet, waarbij zij regelmatig door middel van zoekmachines op ongeschikte webpagina’s belanden. Wizenoze heeft daarom heeft een technologie ontwikkeld die tekst op leesbaarheid kan classificeren (indelen). Hiervoor biedt Wizenoze een zoekmachine op app.webforclassrooms.com die gebruikers geschikte resultaten toont op basis van de leeftijdscategorie van de zoeker (de “Dienst”). Wizenoze B.V. is een besloten vennootschap, met een kantoor in Amsterdam (1012 KT) aan het Rokin 36 (KvK nummer 58732497). De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zal worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Privacy Convenant

Wizenoze heeft zich aangesloten bij het Privacy Convenant Onderwijs.

 

Werkgebied van de Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring geldt voor het gebruik van:

  • Onze zoekmachinesite app.webforclassrooms.com.

Deze verklaring legt de basis voor de manier waarop alle persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen, of die jij aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen over het verwerken van jouw persoonlijke gegevens te begrijpen.

 

Welke informatie wordt door Wizenoze verzameld en verwerkt?

Bij gebruik van onze zoekmachinesite.

Wanneer je onze zoekmachinesite gebruikt, kunnen we de volgende gegevens over jou verzamelen (die we hierna “jouw zoekmachinegegevens” noemen):

  • Om gebruik te kunnen maken van de zoekmachine moet de gebruiker aangeven wat zijn/haar leeftijd is. Wanneer de gebruiker deze gegevens heeft verstrekt, kan hij gebruik maken van de Dienst.
  • Tijdens het gebruik van de Dienst verzamelt Wizenoze de zoekwoorden waarop wordt gezocht.
  • Ook verzamelt Wizenoze automatisch gegenereerde informatie die standaard door zoekmachines wordt verzameld. Deze informatie wordt verzameld om de Dienst optimaal te laten werken. Wizenoze verzamelt daarom informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst, bestaande uit:

– De (web)pagina’s die je op de website van de Dienst bezoekt;

– Het  IP-adres (nummer van het apparaat dat het mogelijk maakt de computer, tablet of mobiel waarmee je werkt te herkennen);

– Het Device ID (een uniek en willekeurig gegenereerd nummer waaraan een apparaat of browser kan worden herkend. Het leidt niet naar een individuele persoon);

– Het type en versie browser, plus algemene informatie over de browser die deze ons geeft (dit heet “user agent string”). De klikgegevens in de browser bij App.webforclassrooms, zoals de keuze voor tekst of video of het nummer van de resultatenpagina.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Wizenoze ze?

Voor het verzamelen van jouw zoekmachinegegevens op het web gebruikt Wizenoze cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Wizenoze maakt uitsluitend gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de Dienst of die gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Dienst. Deze cookies hebben geen of een gering gevolg voor de privacy van de gebruikers van de Dienst.

Je kunt cookies blokkeren door de instellingen in je browser te wijzigen om alle of sommige cookies te weigeren. Als je de instellingen van je browser om cookies te gebruiken blokkeert (bijvoorbeeld van essentiële cookies), kan het zijn dat je onze site geheel of gedeeltelijk niet meer kunt gebruiken.

Meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze inzetten in de onderstaande tabel:

Cookie

Doel

Meer informatie

Device cookie

Deze cookie is essentieel voor onze site en stelt ons in staat om bezoekersaantallen en gebruikspatroon in te schatten.

Willekeurig gegenereerde ID. De device cookie heeft geen vervaldatum.

Session cookie

Deze cookie helpt ons onze service te verbeteren, bijvoorbeeld bij het zien van die resultaten zijn populair voor een zoekopdracht.

Willekeurig gegenereerde ID, session cookie heeft een 15 minuten time-out.

Google Analytics

Het inschatten van de bezoekersaantallen en het gebruikspatroon

Google Analytics Help –Safeguarding your Data

 

Wizenoze zal jouw zoekmachinegegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • Om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
  • Om (geanonimiseerde) statistische gegevens op te stellen over jouw gebruik van de Dienst;
  • Om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

Onze Nieuwsbrief

Wizenoze wil je graag je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst en bijvoorbeeld van acties die door haar zijn of worden georganiseerd. Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief of wanneer je ons via de email vragen hebt gesteld geef je ons toestemming om:

  • Je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Wizenoze;
  • Te reageren op vragen en/of klachten die je hebt.

Mocht je geen e-mailberichten van Wizenoze willen ontvangen, dan kun je je afmelden via de link onder de nieuwsbrief. De mogelijkheid om je af te melden is opgenomen in elke nieuwsbrief die door Wizenoze aan jou wordt gestuurd.

 

Delen van Jouw Gegevens

Behalve op de manier zoals hieronder beschreven, delen we geen gegevens met derden.

Wij kunnen jouw persoonlijke informatie delen binnen ons bedrijf.

Wij kunnen Jouw Gegevens met derden delen wanneer wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, of daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

In het geval wij (onderdelen van) ons bedrijf of activa kopen of verkopen kunnen wij Jouw Gegevens bekend maken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa.

Na toestemming via opt-in bij Apple: door Apple verzamelde crashrapporten en gebruikersstatistieken. Wat je met Apple deelt stel je zelf in. Je kunt dit vinden en/of wijzigen op je iPhone of iPad onder Instellingen, Privacy: “Diagnose en gebruik”;

We zullen Jouw Gegevens dus verder niet aan derden openbaar maken, tenzij we jouw toestemming daarvoor hebben, of de toestemming van je ouders of voogd als je 16 jaar of jonger bent.

 

Waar slaan wij Jouw Gegevens op?

Wij hosten onze diensten extern bij Elastic Cloud en Amazon Web Services, daardoor worden Jouw Zoekmachine Gegevens en Jouw App Gegevens opgeslagen op hun servers.

De gegevens die wij van jou verzamelen kunnen worden opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Door het invoeren van jouw persoonlijke gegevens, ga je akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacy Verklaring behandeld worden.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van jouw gegevens doorgegeven aan de App of onze zoekmachinesites; elk gebruik is op eigen risico. Wanneer wij jouw informatie hebben ontvangen, zullen zelf we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen om onbevoegde toegang te voorkomen.

 

Externe links

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van Wizenoze verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wizenoze heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit Privacy Statement van Wizenoze heeft alleen betrekking op Jouw Gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Wizenoze accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Als je Jouw Gegevens wilt zien die Wizenoze over je heeft vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar support@wizenoze.com. Wizenoze zal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzage verzoek. Indien je nog geen 16 jaar bent, dient één van jouw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger jouw verzoek om inzake aan Wizenoze toe te sturen.

Voor het toesturen van een overzicht van Jouw Gegevens kan Wizenoze een vergoeding in rekening brengen van EUR 0,23 per pagina. Wizenoze zal echter nooit meer dan EUR 5,- bij jou in rekening brengen.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van jouw inzage verzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Wizenoze. Je kunt verzoeken dat Wizenoze jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Wizenoze zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien Wizenoze je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. Indien je nog geen 16 jaar bent, dient één van jouw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger jouw verzoek om inzake aan Wizenoze toe te sturen.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

 

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan support@wizenoze.com.

 

Pin It on Pinterest

Share This